pasakojimas

pasakojimas
pasakojimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo metodas žodiniam temos turiniui atskleisti. Pasakojimas gali trukti 20 min. Skiriamos šios pasakojimo rūšys: 1) aprašomasis (nupasakojami objekto požymiai); 2) siužetinis (atskleidžiama įvykių raida); 3) aiškinamasis (atskleidžiami daiktų, reiškinių dėsningumai, dalykiniai ryšiai, senų ir naujų žinių sąsajos); 4) mokyklinė paskaita (planingai, visapusiškai, išsamiai ir pagrįstai pasakojama pamokos tema), kuri trunka 30–35 min.; 5) probleminis dėstymas (mokytojas pasakodamas kelia problemą, pateikia galimus jos sprendimo variantus ir pats juos sprendžia). Šios pasakojimo rūšys – atskiri mokymo metodai. Pasakojimui keliami įvairūs reikalavimai: 1) metodologiniai (pasakojimo moksliškumas), didaktiniai (mokymo principų laikymasis); 2) loginiai (tapatybės, skyrimo, nuoseklumo, pagrįstumo dėsnių paisymas); 3) psichologiniai (interesų, dėmesio sutelkimas ir palaikymas, įsiminimo, mąstymo, vaizduotės aktyvinimas); 4) kalbiniai (taisyklinga kalba); 5) techniniai (balso stiprumas, kalbėjimo tempas, intonacija, akcentavimas atsižvelgiant į auditorijos dydį, amžių, į medžiagos turinio sudėtingumą). Įvairių pasakojimo metodų pasirinkimą lemia mokymo dalykas, temos turinio apimtis, sudėtingumas, mokinių amžiaus ypatybės, jų išsilavinimo kokybė, mokymo tikslas, temai nagrinėti skirtas laikas. Be to, pasakojimas taip pat yra vienas iš mokslinio tyrimo metodų. atitikmenys: angl. narration vok. Erzählen rus. рассказ

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • pasakojimas — pãsakojimas dkt. Pãsakojimas apie keliõnę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pasakojimas — pãsakojimas sm. (1) K; Sut 1. → pasakoti 1: Kiek tada pãsakojimo būdavo vaikams! NdŽ. Už vieną pasakojimą išmokau visą pasaką, esu geros galvos Šts. Vieni sakiniai yra pasakojimo, kiti geidimo, klausimo Jn. 2. tai, kas pasakojama: Atgijo ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Erzählen — pasakojimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo metodas žodiniam temos turiniui atskleisti. Pasakojimas gali trukti 20 min. Skiriamos šios pasakojimo rūšys: 1) aprašomasis (nupasakojami objekto požymiai); 2) siužetinis (atskleidžiama… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • narration — pasakojimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo metodas žodiniam temos turiniui atskleisti. Pasakojimas gali trukti 20 min. Skiriamos šios pasakojimo rūšys: 1) aprašomasis (nupasakojami objekto požymiai); 2) siužetinis (atskleidžiama… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • рассказ — pasakojimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo metodas žodiniam temos turiniui atskleisti. Pasakojimas gali trukti 20 min. Skiriamos šios pasakojimo rūšys: 1) aprašomasis (nupasakojami objekto požymiai); 2) siužetinis (atskleidžiama… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • naratyvas — Bendroji  informacija Kirčiuota forma: naratỹvas Kirčiuotė: 2 Rūšis: naujai skolintos šaknies žodis Kalbos dalis: daiktavardis Kilmė: anglų, plg. anglų k. narrative > lotynų k. narratio „pasakojimas“. Pateikta: 2015 03 30. Reikšmė ir vartosena …   Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas

  • Рысинский, Соломон — Соломон Рысинский белор. Саламон Рысінскі Дата рождения: около 1560 Место рождения: село Рысин Полоцкое воеводство, Великое княжество Литовское Дата смерти: 13 ноябр …   Википедия

  • pasaka — pãsaka sf. (1) K, pasakà (3b) 1. SD8, R, Grv, Pb pasakojamasis fantastinis kūrinys apie nebūtus dalykus: Ilgus šimtmečius pasakos plito iš lūpų į lūpas, ėjo iš kartos į kartą vien gyvu žodžiu LTsIII5. Pats ryškiausias pasakos bruožas yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Simonas Daukantas — on a A portrait of Szymon Dowkont , oil on canvas, by Jan Rustem, a painter at that time active in Imperial Russia[1] …   Wikipedia

  • Vytautas Žalakevičius — (born on April 14 1930 in Kaunas, Lithuania; died on November 12 1996 in Vilnius, Lithuania) was a Lithuanian film director and writer.BiographyVytautas Žalakevičius studied mathematics and engineering at Kaunas University for two years. From… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”